Politika Lijevanje dijelova željezničke

Željeznička oprema "jedanaesta petogodišnjem" razdoblju Ministarstvo željeznica energično će razvijati električne vuče lokomotiva, električna lokomotiva uroditi udio prometa opterećenje od više od 80%, a za postizanje lokalizacija AC pogon lokomotiva. Podrška razvoju od 200 km na sat da prilagode električna lokomotiva, snažno razviti osi 25 tona tereta teških tereta lokomotiva. lokomotiva vlasništva 2010 će dosegnuti oko 19.000 jedinica. Oprema u razvoju brzine od 200 km i iznad ključnih tehnologija na osnovu grupa, u kombinaciji s malim brojem EMU uvod, što skorije postizanje 200 km / h i iznad EMU lokalizacija i aktivno promovirati sp eed 300 km, a iznad ključnih tehnologija razvoja EMU, razvoj, kraj formiranja brzih EMU proizvodnja, održavanje, rad podrške domaćih kapaciteta. 2010 EMU konfiguracija do 1000 ili tako.